خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

بگذر و مهربان باش
دوست تنها (19)

از خود گذشتگی و شکستن غرور لازم است


برای زندگی ، زندگی کن


و برای دیگران تنفس


و برای روشن کردن محفل دیگران شمع باش


بسوز و بساز و روشنی بخش


خصوصاً که آن دیگران ملزومات زندگی تو باشند


پس سوختن برای آنکه دوستشان داری


دوست داشتن است
نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : یکشنبه 7 آبان‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.