خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

دوست تنها (20)

آیت الله مجتهدی تهرانی


به هیچکس به نظر حقارت نگاه نکنید، شاید همین شخصی که کنار شما نشسته و کسی به او محل هم نمیگذارد ولیّ خدا باشد و به خدمت امام زمان (عج) میرسد و شما نمیدانید. امیرالمومنین علی (ع) میفرماید: "خداوند تبارک و تعالی ولی و دوست خود را در میان بندگانش مخفی کرده است، پس هیچکدام از بندگان خدا را کوچک مشمار؛ شاید او ولیّ خدا باشد و تو ندانی."نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : جمعه 6 دی‌ماه سال 1392


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.