خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

فرازی از دعای عرفه
دوست تنها (8)

خدایا چنانم

ترسان خودت کن که گویا مى بینمت

 و به پرهیزکارى از خویش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن

و در سـرنـوشـت خود خیر برایم مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارک گردان تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را تـو پـس انـداخته اى بخواهم و نه تاءخیر آنچه را تو پیش انداخته اى.

خدایا قرار ده بى نیازى در نفس من و یقین در دلم و اخلاص در کردارم و روشنى در دیده ام و بینایى دردیـنـم

و مـرا از اعـضـا و جوارحم بهره مند کن و گوش و چشم مرا وارث من گردان (که تا دم مرگ بسلامت باشند(

و یاریم ده بر آنکس که به من ستم کرده و انتقام گیرى مرا و آرزویم را درباره اش به من بنمایان و دیده ام را در این باره روشن کن

خدایا محنتم را برطرف کن و زشتیهایم بپوشان و خطایم بیامرز

و شـیـطـان و اهـریـمـنـم را از مـن بران و ذمه ام را از گِرو بِرَهان

 و خدایا قرار ده براى من درجه والا درآخرت و در دنیا.


نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : یکشنبه 21 مهر‌ماه سال 1392


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.