خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

یک باشید
دوست تنها (14)

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد
یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد
یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد
یک امید می تواند رافع روحتان باشد
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد
بیایید همگی سعی کنید امروز آن "یک" باشیم.
نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.