خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

قلب مومن
دوست تنها (11)

شیخ رجبعلی خیاط می فرمود ♥

اگر چشم برای خدا کار کند می شود «عین الله» و اگر گوش برای خدا کار کند می شود «اذن الله» و اگر دست برای خدا کار کند میشود «یدالله» تا می رسد به قلب انسان، که جای خداست که فرموده اند: قلب المؤمن عرش الرحمن؛ قلب مؤمن عرش خداوند رحمان است.


نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : دوشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.