خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

گفتگو با خدا
دوست تنها (21)

گفتگو با خدا
گفتم اگر ، خوانم تو را؟ گفتی اجابت می کنم
گفتم تو می بینی ، مرا ؟ گفتی نگاهت می کنم
گفتم ندارم ، توشه ای ؟ گفتی عطایت می کنم
گفتم که ، ره گم کرده ام گفتی هدایت می کنم
گفتم که اصلاحم نما گفتی عنایت می کنم
گفتم که ، می بخشی مرا ؟ گفتی کرامت می کنم
گفتم شود ، مومن شوم ؟ گفتی اشارت می کنم
گفتم اگر ، مومن شدم  گفتی بشارت می کنم
گفتم که یارم می شوی؟  گفتی رفاقت می کنم
گفتم بهشتم می بری ؟ گفتی ضمانت می کنمنویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : یکشنبه 1 بهمن‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.