خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

3چیز.......
دوست تنها (16)

سه چیز را با احتیاط برداریم: قدم ، قلم، قسم
سه چیزرا پاک نگه داریم: جسم ،لباس،خیال.
سه چیز را به کار بگیریم: عقل، همت، صبر
ازسه چیزخود را دور نگهداریم: افسوس، فریاد، نفرین
سه چیزرا آلوده نکنیم: قلب، زبان، چشم
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوستنویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : جمعه 28 مهر‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.