خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

برای.....وقت بگذارید
دوست تنها (15)

*برای عشق ورزیدن وقت بگذارید....زیرا رمز جاودان جوانی است.
*برای خندیدن وقت بگذارید...زیرا موسیقی قلب شماست.
*برای گریه کردن وقت بگذارید...زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.
*برای خواندن وقت بگذارید...زیرا منبع کسب دانش است.
*برای گوش کردن وقت بگذارید...زیرا نیروی هوش است.
*برای فکر کردن وقت بگذارید...زیرا کلید موفقیت است.
*برای رویا پردازی وقت بگذارید...زیرا سرچشمه شادی است.
*برای بازی کردن وقت بگذارید...زیرا یادآور شادابی دوران کودکی است.
*برای زندگی کردن وقت بگذارید ...زیرا زمان به سرعت میگذرد و هرگز باز نمی گردد!!!
نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : سه‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.