خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

دکتر علی شریعتی
دوست تنها (16)

و در ثروت « فقر » غنی گشتم.

و از چشمه « ایمان » سیراب شدم.

و در هوای « دوست داشتن » ، دم زدم.

و در آرزوی « آزادی » سر بر داشتم.

و در بالای « غرور » ، قامت کشیدم.

و از « دانش » ، طعامم دادند.

و از « شعر » ، شرابم نوشاندند.

و از « مهر » نوازشم کردند.

و « حقیقت » دینم شد و راه رفتنم.

و « خیر » حیاتم شد و کار ماندنم.

و « زیبایی » عشقم شد و بهانه زیستنم


.


نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : پنج‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.