خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

هفت پند مولانا
دوست تنها (15)

گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن مثل رود
باشفقت و مهربان باش مثل خورشید
اگرکسی اشتباه کرد آن ر ابپوشان مثل شب
وقتی عصبانی شدی خاموش باش مثل مرگ
متواضع باش و کبر نداشته باش مثل خاک
بخشش و عفو داشته باش مثل دریا
اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش مثل آینه
نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : دوشنبه 19 تیر‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.